måndag 26 maj 2008

EFS en nomineringsgrupp inför kyrkovalet 2009?

Kära påskvänner!

Chefredaktör Erika Cyrillus på Budis framför i sin blogg en intressant tanke:

Varför är/har EFS inte en nomineringsgrupp inför kyrkovalet? Varför ställer EFS, kort sagt, inte upp i kyrkovalet som tydlig, inomkyrklig rörelse? "Partiprogrammet" är ju som Erika påpekar redan skrivet i de 5 huvudsyften som EFS anger för sin verksamhet.

Intressant fråga, som sagt. Vad tycker ni? Det är väl så att många EFS:are ställer upp till kyrkomötet under andra "fanor", t.ex. Frimodig kyrka, FISK et c.

Men nog tycker man väl att EFS, "Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen", vore en väl så naturlig gruppering i ett kyrkoval som FISK, "Folkpartister i Svenska kyrkan". (Och den sistnämnda grupperingen skulle ändå påstås vara ett försök att bryta partipolitikens inflytande - men varför i hela fridens dar kallar man sej då folkpartister???!!!).

Eller är EFS för lite av åsiktsgemenskap för att kunna bilda kyrkomötesgrupp? För spretigt helt enkelt? (Vilket i o f s kanske är en del av vitsen med EFS). Men som sagt: vad tycker ni?

Han som gav livet för sin hjord
än med sin Ande och sitt ord
är när oss alla dagar.

6 kommentarer:

Bengt sa...

Jag är lite tveksam. Som ordförande i en EFS-förening i en samarbetskyrka är jag mycket tacksam till kyrkopolitikerna som tar ställning i alla frågor som lobbyister drar upp. Men jag är lika glad att som EFS-ordförande kunna välja att jobba för det som är uppenbart vår uppgift, medan jag kan låta bli att ta ställning i onödiga frågor.
Men visst, en EFS-nomineringsgrupp som kan vara med och lyfta de fem punkterna i programmet. Eller ska man hellre engagera sig i POSK?
--Bengt

Prästerik sa...

Det vore direkt förödande för EFS på många håll om man automatiskt skulle sammankopplas med en viss kyrkopolitisk nomineringsgrupp. Däremot är EFS naturligtvis en viktig aktör inom kyrkopolitiken, men inte som nomineringsgrupp. EFS:arna kan för övrigt finna allt vad som behövs i de redan befintliga grupperna, inte minst i Frimodig kyrka.

Andreas H sa...

OK, Erik, jag stödjer gärna Frimodig kyrka istället. Men jag tycker ändå att Erikas förslag var värt att beakta. En nomineringsgrupp av typen "EFS:are" är väl ändå mer rimlig än "Folkpartister i Svenska kyrkan?.

F.ö. käre "Prästerik": Du får gärna länka till denna blogg från din egen läsvärda som jag redan länkat till!

Bengt sa...

Håller "Frimodig kyrka" fram de fem punkterna som EFS nomineringsgrupp skulle driva? Måste man ta ställning i oväsentliga frågor om man är en nomineringsgrupp?

--Bengt

~Karin Långström Vinge~ sa...

Jag är medlem i både EFS och i FiSK och det går alldeles utmärkt.

Det fanns en diskussion om att låta kalla oss "Liberaler i Svenska kyrkan"; men några trodde att vi då skulle sammankopplas med liberalteologer.

Vi må vara liberala teologer, men liberalteologer är något annat.

Så tror vi ändå att folk känner ett visst förtroende för folkpartister.

Och det som är viktigt i sammanhanget är att partistyrelse och landsmöte inte har något som helst inflytande över kyrkomötesgruppen.

Andreas H sa...

Nog kan det hända att folk trots allt känner ett visst förtroende för oss folkpartister ;o). Och visst har du rätt också i din avslutande anmärkning.

Men med tanke på den förfärliga partipolitisering som Svenska kyrkan lidit av hela 1900-talet får särskilt vi liberaler i Svenska kyrkan inte ens misstänkas vara lierade med partistyrelse och landsmöte när det gäller inflytande i kyrkan. Varför då kalla sej "Folkpartister" o.s.v.?

Och vill FISK - som namnet ju antyder - verkligen bara samla "folkpartister"? Har ni inte en kristligt intressantare och mer samlande profil än så?

F.ö.: är kyrkan verkligen skild från staten så länge en majoritet av svenskarna är medlemmar och en majoritet av dessa medlemmar av allt att döma inte bekänner Jesus som sin Frälsare? (Staten det är vi i en demokrati).