tisdag 27 maj 2008

Chestertons Ortodoxi ges ut på nytt till 100-årsjubiléet

Påskvänner!

Nu har det hänt! Lagom till 100-årsjubileet av Gilbert K Chestertons klassiker "Ortodoxi" ger Artos förlag ut en nyutgåva. Tyvärr framgår det inte vem som gjort översättningen - den tidigare från 1940-talet (av Nathorst-Böös) är bitvis föråldrad eller redan från början undermålig. Så jag hoppas verkligen att boken är nyöversatt. Och i så fall borde översättarens namn absolut framgå på förlagets hemsida och i utsända bokkataloger.

Ännu en anmärkning: omslagsbilden borde inte ha föreställt den åldrade 60-åringen Chesterton, utan den ännu rätt unge 34-åringen som skrev boken med det uråldrigt klingande namnet. Boken är f.ö. en pendang till den nyomvände 26-åringen Chestertons stridsskrift "Kättare" ("Heretics"), där han frejdigt angriper dåtida storheter som Nietzsche, H G Wells, Rudyard Kipling, Bernard Shaw m.fl. (varav han förblev god vän med flera stycken), men som också gjorde att han uppfordrades att konstruktivt redogöra för sin egen livssyn. Boken Ortodoxi är Chestertons svar på denna utmaning.

Den som vill se ett amatörmässigt och fragmentariskt översättningsförsök jag gjort, och i övrigt läsa Chestertons spirituella orginaltext, hänvisar jag till sajten Ortodoxi 2008. Där finns även inledningskapitlet ur "Heretics", vid namn "Om betydelsen av ordet ortodoxi". Och det är ett kapitel som verkligen visar hur relevant - och rolig - Chesterton fortfarande är.

Aldrig skulle vi ha vågat säga något om detta,
hade inte någon kommit mot oss på gatan.
Ty någon har vältrat undan den tunga stenen.

Inga kommentarer: