tisdag 2 juni 2015

Skönt att Dagens Seglora tar långledigt

Påskvänner!

Man ska ju inte förbanna mörkret, sägs det - men när nu Niclas Olaison på Dagens Seglora inte räds att agera "trospolis" och mana oss att göra upp med läran om en straffande Gud och läran om rättfärdiggörelse genom tro, så ska väl inte vi andra vara räddare för att fördöma villfarelsen?

Gör upp med läran om att Gud inte straffar - eller erbjuder oss rättfärdiggörelse genom tro! Avkraga genast Niclas Olaison! För övertydlighetens skull vill jag dock tillfoga: avliva honom inte! Läran om den straffande Guden ska inte missbrukas, så långt har han ju helt rätt och jag är lika förtvivlad som han över hatiska, hotande kristna.

Men den som är dum eller illvillig nog att tro att missbruket upphäver bruket - ska vi t.ex. avskaffa hela vårt rättssystem p.g.a. Quickaffären? - bör inte vara andlig ledare för någon. Inte världslig heller.

Så här skrev jag i en kommentar till Olaisons attack mot läran om den straffande Guden:
Men hallå, det här är ju ungefär lika smart och meningsfullt som att skriva: ”Gör upp med tanken på ett rättssystem!” (eftersom det missbrukas av elaka kärande och sega rättshaverister). Eller: ”Gör upp med tanken på en dömande Gud!” (Och med tanken på en frälsande?). Enligt en missionspastor jag hörde trodde Britt G Hallqvist inte på en dömande Gud. Nehej, tänkte jag, vilken Gud trodde hon på då månntro? Det är ju inte precis bara några kapitel i Romarbrevet som vittnar om en både dömande och straffande – och i största möjliga utsträckning frälsande – Gud. Det blir mycket att klippa bort ur Skriften här.
Men det får vi ju inte. Hör den straffande Gudens allvarsord genom Johannes i bibelns sista bok: ”Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok. Han som vittnar om detta säger: Ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Nåd från herren Jesus åt alla.”

Vredens stora dag är nära.

Inga kommentarer: