torsdag 11 juni 2015

Kom till festen, varenda en!

Påskvänner!

Ingvar Holmberg har varit bussig och låtit mej publicera hans fina "inbjudningssång" från 1978 på nätet. Den passar så bra inför kommande söndag med temat "Kallelsen till Guds rike" (som i o f sej bör vara ett tema för varje söndag). Och inför barnsångarlägret på Brogården som börjar på måndag!

Så här går den i sin fullständiga form (han bad mej särskilt ta med även vers 2 som väl åtminstone ingen EFS-are bör ha något emot?):

//: Kom till festen, varenda en!
Kom till glädjen i frälsningen!
Varje mänska får bli en gäst
i Guds rikes fest! ://

1. Gud har skickat ett kärleksbrev,

det är Bibeln han till oss skrev.
Vi är välkomna till hans famn
genom Jesu namn.

Kom till festen...

2. Varje synd kan du nu bli kvitt.

Jesus Kristus tog straffet ditt.
Du får frid och förlåtelse
om du ber om det.

Kom till festen...

3. Du får inbjuda vem du vill.

Platser finns så det räcker till.
Låt oss sprida den nyheten
till varenda en!

Kom till festen...

Copyright text och musik: Ingvar Holmberg 1978, publ. med tillstånd

Inga kommentarer: