söndag 7 juni 2015

Dopsöndagen

Påskvänner!

Första söndagen efter Trefaldighet eller Andra söndagen efter Pingst? Jag föredrar den senare benämningen som används i bl.a. Norge, Finland och USA - pingst vet ju folk fortfarande ungefär när den infaller, medan "trefaldighet" är ett mycket mystiskt begrepp att orientera sej i kyrkoåret utifrån.

Men kanske vi ska övergå till att kalla dagen Dopsöndagen istället? Och fira med att leta fram allas våra dopljus att tända under stilla bön - eller (erbjudas) köpa nya i samband med gudstjänsten.

Fler söndagar borde få "egna" namn (även Herdesöndagen t.ex.). Det skulle öka festkänslan och förhoppningsvis även kyrkogången.

Glad Dopsöndag på er alla!

Dopets nåd mej ger i tiden
stöd och fäste för min tro,
skänker hopp att efter striden
i Guds himmel finna ro.
När en dag min blick ska brista
vill jag säga i det sista:
Jag är döpt i Jesu namn,
Fader, ta mej i din famn.

Inga kommentarer: