fredag 5 juni 2015

Danska psalmer

Påskvänner!

Så här på Danmarks nationaldag kan jag inte låta bli att påminna EFS:are och andra läsare om några viktiga danska psalmförfattare.

Av de viktigaste är väl Hans Adolph Brorson, den pietistiske biskopen i Ribe, den som EFS och 1800-talets väckelserörelse helst sjöng, ofta i någon översättning gjord av "Stiftelsens lilla piga", Lina Sandell. Och Brorson var verkligen både en sann poet och en sann teolog - mycket innerliga och uppbyggliga psalmer, ibland också kraftfullt väckande.

Sedan har vi ju den oförliknelige Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, dansk rekordhållare i antal psalmer, som länge inte fick använda sina egna psalmer i gudstjänsten men sedan länge har fler psalmer i den danska psalmboken än någon annan.

Den mest berömda danska psalmen, Härlig är jorden, är dock skriven av historielektorn Bernhard Severin Ingemann, som också skrivit många andra psalmer, dock inte tillnärmelsevis så många som föregående. Flera av dem är tydligt barnpedagogiska, vilket inte gör dem mindre värdefulla för vuxna.

Vi ska inte heller glömma Birgitte Cathrine Boye, profetissan som blev föraktad i sitt fädernesland, även om hon i den s.k. Guldbergs psalmbok på 1700-talet hade fler psalmer än någon annan (men i senaste danska psalmboken inte en enda!). Tack vare att hon skattades högt av Landstad i Norge sjungs dock flera av hennes psalmer där, särskilt de s.k. "höytidssangene", enstrofiga psalmer för jul, påsk och pingst.

Jag måste också nämna Jakob Knudsen på grund av hans obeskrivligt vackra morgon- och sommarpsalm. En, men ett lejon.

Och sist men kronologiskt först kommer Thomas Kingo, vars psalm Aldrig är jag utan fara genom Lina Sandells och Carola Häggqvists försorg lever vidare i Sverige tillsammans med den lika paradoxala Sorgen och glädjen de vandrar tillsammans.

Ja, nu får det räcka med danska psalmer för idag! Det har givetvis skrivits fler, även under 1900-talet, av Holger Lissner och andra, men de är inte lika lätta att få översätta och publicera på nätet. Hela den danska psalmboken från 2002 finns dock utlagd på nätet, se Den danske salmebog online, så det är bara att botanisera vidare!

Inga kommentarer: