torsdag 18 juni 2015

Nytt medlemsbegrepp för både EFS och andra?

Olof Edsinger väcker som vanligt viktiga frågor, den här gången om medlemskap och ledarskap. Inte alltid håller jag med honom, men här gör jag det absolut. Hur ska Efs och Svenska kyrkan - eller frikyrkosamfunden - kunna ha både en viss teologisk (t.ex. luthersk) linje och ett öppet medlemskap, där vilka medlemmar som helst antas kunna rösta om ungefär vad som helst, även den teologiska linjen, och gå in i vilket ledarskap som helst?

Inga kommentarer: