lördag 6 juni 2015

Frälsarens kyrka i Sveriges land - än en gång

Påskvänner!

Jag vet att jag publicerat den här förkortade bearbetningen tidigare - men det slår mej att den nog passar såväl på nationaldagen (även i sin nu mindre nationalistiska form!) som vid kyrkhelger och konfirmationshögtider. Vi ska inte vara nationalistiska - trofast är Han trots vår synd och skam - men vi ska inte heller förneka det goda Gud gjort och verkat ibland oss. Eklunds psalm kan i den bemärkelsen vara ett viktigt memento, och med de mest bombastiska dragen bortredigerade (så här 70 år efter författarens död) kan den kanske fortfarande gå att använda, t.o.m. av EFS-are? Den eklundska släkten kunde ju 1986 förbjuda den nödvändiga bearbetningen, men nu får de nog acceptera att verket stöps om, ifall det inte helt ska skatta åt förgängelsen.

Jag har några vackra kvällar på Åkerögården 14-17 maj även gjort en ny(?), mindre "bombastisk" men också mindre tjusig melodi till "Frälsarens kyrka".  Jag bifogar den efter Gustaf Auléns klassiska, 106-åriga, melodi - bara för omväxlings skull:1. Frälsarens kyrka i Sveriges land,
del av hans kyrka på jorden,
vida den famnar från strand till strand,
fast är den grundad av Herrens hand,
byggd till hans tempel i Norden!


2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn,

i den Treenige Gudens,
i Faderns och Sonens och Andens namn:
dopnådens vatten och gravens hamn,
brudgummens löfte och brudens. 

3. Fäder och mödrar sej kämpat fram,

Kristus var med dem på banan.
Trofast är han trots vår synd och skam, 
seger han vunnit på korsets stam,
därför finns korset på fanan.

4. Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.


5. Villigt en skara som väckts av Gud

kommer sin Konung till möte,
klädd i hans helighets vita skrud,
samlad som daggen på ljusets bud
flödar ur morgonens sköte.
 

6. Kristnade ungdom, Gud vill oss väl!
Ta Herren Kristus på orden!
Kämpa för frihet åt bunden träl,
be om Guds frid över varje själ,
himmelens frid över jorden!

Inga kommentarer: