tisdag 2 juni 2015

Lasse Linderot sjunger om Nikodemus - och Torkel Selin om Härliga Lotta

Påskvänner!

Jag gillar inte gamla sånger för att de är gamla - gäller även de 3000-åriga i Psaltaren - utan för att de (inte alla!) kan ha något att säga oss än idag, saker vi liksom glömt bort. (Jodå, det kan nya sånger också men jag har oftare svårigheter med copyrighten där!). Här har vi en 1700-talssång av Lasse Linderot om söndagens evangelietext - som också passar till följande söndagstema "Kallelsen till Guds rike" - där Jesus samtalar med Nikodemus, på samma melodi som 1900-talssången Härliga Lotta, som också har ett härligt budskap som väl kompletterar Nikodemus-sången! Var nu så goda och skriv nya 2000-talssånger för Efs och hela Svenska kyrkan på samma viktiga teman som de båda gamla sångerna har!1. Se Nikodemus, en man av de stora, sökte Guds Son, fast om natten det var. Mannen ej ville Guds rike förlora, i detta ärende bad han om svar.

2. Ärendet var att bli kunnig om vägen fram till Guds rike och himmelens fröjd. Sökaren blev i det stycket förlägen, då han steg ned från sin säkerhets höjd.

3. Bättre vägvisare ej kunde finnas, säkrare ledare givs ej bland oss: Jesus kan säga hur himlen skall vinnas och hur en mänska ska slippa förgås.

4. Lystra, min lyssnare, här ser du stråten: vägen är lagd till den nya Guds stad. Människans synd ska bli nådigt förlåten, men först in i nya födelsens bad.

5. Så ljuder orden från Mästarens tunga: aldrig du krönes med livskronan där, aldrig Guds lov du därovan får sjunga, om du ej har blivit pånyttfödd här.

6. Ej kött och blod skall få ärva Guds rike, köttslighet hör ju fördömelsen till. Gud i vår själ måste dana sin like om vi till himmelens salighet vill.

7. Födas på nytt är förändras i sinnet, få i förståndet ett ljus ifrån Gud, helgas till viljan, omskapas i minnet, avsky all synd och få lust till Guds bud.

8. Ingen förutan ny födelse frälsas, ingen i paradis inkommit än, ingen som Guds eget barn där kan hälsas, som ej har fått nya livet igen.

9. Himlen är lysande, liksom dess Herre, allt som är orent hålls långt därifrån. Den som är ond och blir varje dag värre släpps aldrig in där, så säger Guds Son.

Inga kommentarer: