fredag 5 juni 2015

ELM-BV:s missionsföreståndare Erik J Andersson bloggar från deras årskonferens i Vännäs

Påskvänner!

Ser att vår syster- eller dotterrörelse ELM-BV har årskonferens i Vännäs/Fridhem i helgen. Missionsföreståndaren Erik J Andersson är en något flitigare bloggare än vår (i övrigt utmärkte) missionsföreståndare, och förnekar sej inte nu heller. Kanske kan hans rapportering från årskonferensen vara av visst intresse även för oss övriga "rosenianer"? (Tydligen har åtskilliga deltagare varit på något slags "Rosenius-safari" i Ostriket idag ;o).

Här bloggar Erik:
* Årskonferens torsdag
Årskonferens fredag del 1
* Årskonferens fredag del 2
[Uppdaterat 6/6: 
* Årskonferens lördag del 1
* Årskonferens lördag del 2
Uppdaterat 7/6:
* Årskonferens söndag]

Och här har Erik morgonandakt i radio.

Med Gud och hans vänskap,
hans Ande och Ord,
samt bröders gemenskap
och nådenes bord
de osedda dagar vi möter med tröst,
oss följer ju herden,
oss följer ju herden,
den trofaste herden,
vi känner hans röst.

Inga kommentarer: