tisdag 31 mars 2015

Den i Sverige - men inte Finland och Norge! - bortglömda Bollnäspsalmen

Påskvänner!

Vill även i år påminna om EFS-aren och bollnäsrektorn Lianders underbart vackra passionspsalm, som han gjorde både texten och melodin till. Ingen är profet i sin fädernestad. Jag har tidigare konstaterat att Jonas Andersson i Ölsund idag sjungs mest i Skåne (ELM-BV) och Tornedalen (laestadianernas Sions Sånger) samt Finland (med i finska psalmboken/koralboken). Och jag måste konstatera att detsamma gäller den andre hälsingepoeten med EFS-anknytning, nämligen Carl Gotthard Liander. [Tillägg 12/4: Hans psalm togs t.o.m. in i senaste norska psalmboken (2013) i en översättning av Arve Brunvoll, men i Sverige sjunger inte ens EFS-arna den längre. Här sjungs den i Norsk Riks-Kringkastings sändning "Salmeboken minutt for minutt"]

Men lyssna nu denna Stilla vecka in både Viktor Klimenko och Lilli Paasikivi - samt Seppo Sallinens rent instrumentala jazzversion med texten som bakgrund! Det här är både andlig uppbyggelse och musikalisk upplevelse - fast välj den version som du själv tycker bäst om:

 


1. Från örtagården leder
till Golgata en väg
som Anden förbereder
och tecknar steg för steg.
Till paradis den vägen bär,
men en smärtornas väg det är.

2. Av kärlek till oss arma
vår Jesus den har gått.
Hans hjärta ömma, varma
sitt dödsstyng där har fått.
Till paradis...

3. Vi ser olivträdslunden,
där han i ångest ber,
i mörka midnattsstunden
sej själv till offer ger.
Till paradis...

4. Han ingen av oss glömmer,
han villigt tar på sej
de synder oss fördömer,
att frälsa dej och mej.
Till paradis...

5. De sköna himlens dräkter
så dyrt han köpte då
åt alla folk och släkter
som inför Gud ska stå.
Till paradis...

6. Kom, syskon, låt oss dröja
i tro vid korsets stam,
i andakt blicken höja
mot Frälsaren, Guds Lamm!
Till paradis...

7. Vi bara så kan lära
den evigt nya sång
till Guds och Lammets ära,
som sjungs hos Gud en gång.
Han allt för oss fullbordat har,
men en smärtornas väg det var. 


Text och musik: Carl Gotthard Liander 1887 (39 år), ("Bollnäspsalmen"), bearb. A.H. 2008. I en annan, friare bearbetning ingår psalmen "Från örtagården leder"som nummer 77 i 1986 års finlandssvenska psalmbok som nr 77 . Samma nummer har den i finska psalmboken i Martti Ruuths övers. från 1903, "Käy yrttitarhasta polku"

Enligt Oscar Lövgren (i Psalm- och sånglexikon sp. 368, Gummessons 1964) avlade Liander folkskollärarexamen i Uppsala 1874 och blev lärare vid seminariet i Bollnäs 1875 samt rektor 1880, en befattning han behöll i nästan 30 år, till 1908 års slut. Under denna tid skrevs alltså denna pedagogiska psalm, där vi följer Frälsaren på hans "Via dolorosa", smärtornas väg.

Oscar Lövgren karaktäriserar rektor Liander på följande sätt: "L. var en framstående skolman, anspråkslös till sin läggning och på skilda sätt kristet verksam, bl.a. som EFS:s provinsombud. Han var också en poetisk natur med god musikalisk begåvning."

1 kommentar:

LeoH sa...

Jag väljer Klimenko! Förstår varför psalmen är populär i Finland.