fredag 27 mars 2015

Edsinger om Wingren

Påskvänner!

Olof Edsinger skriver mycket intressant och, tror jag, träffande om EFS och Gustaf Wingrens teologi.

Jag har läst en hel del av den debattglade Wingren, både i bok- och artikelform, samt vid ett tillfälle lyssnat på honom "lajv" och vid ett tillfälle diskuterat per telefon (det var på 1990-talet och det var han som ringde upp sen jag skrivit ett brev med frågor efter "teologiaftonen" i Lund).

Ändå är jag naturligtvis ingen Wingren-expert. Men Edsingers artikel tycks mej som sagt synnerligen värd att läsa. Inte minst för att jag så väl känner igen de attityder och invändningar som han räknar upp i inledningen.

Inga kommentarer: