lördag 14 mars 2015

En vårvintersångare(bild hämtad från Christians och Karins hemsida, man kan även klicka på bilden för att komma dit)

Påskvänner!

Nu i vårvintern passar det väl bra att sjunga Christian Braws Vårvintersånger? De flesta är enligt honom själv också skrivna just i vårvintertid, även om titeln främst syftar på andlig vårvinter: fruset och till synes dött, men inte utan Andens verk i det fördolda. Det är skada att bara hans direkta vinterpsalm "Din skönhet som i vintern bor" (mel. Per Harling) togs in i Psalmer i 90-talet och inte en enda i psalmbokstillägget 2003. Braw skriver verkligen ord rakt in i vår tid, men denne underlige vårfågel är kanske både för allvarlig och för djärv för tidens psalmkommittéer, full av både nödrop och jubelrop som den är.

Jag tycker nog att vi alla, även "lågkyrkliga" EFS-are, gott kunde prova sjunga med "högkyrklige" Christian (nå, han är bl.a. genom äktenskap förenad också med lägre kyrkligheter ;). Hur psalmerna låter? Ja, tack vare Christians (och i ett fall kompositören fru Karins) tillmötesgående har jag kunnat publicera ett urval med både text och melodi på nätet, se t.ex. i antologin Hela kyrkan sjunger. Eller här nedan:
Fader, jag vill övervinna 

såsom du allt ont med gott. 
Låt mig Kristi krafter finna 
till långt mer än jag förmått. 

Änglarna din godhet prisar 

högt för Sonens födelse 
och på Golgata du visar 
att du ännu mer vill ge. 

Du bland vilsna återfann mig, 

och vid min omvändelse 
du med godhet övervann mig, 
livet blev en kallelse. 

Nu jag ber dig övervinna 

såsom du mig övervann 
alla du kring mig skall finna, 
som din godhet vinna kan. 

Använd mig, varhelst du vill det, 

ge mig vishet, ge mig ord. 
Ge mig kraft och djärvhet till det 
största kärleksverk på jord.

(fritt efter Rom. 12: 21)

Inga kommentarer: