tisdag 10 mars 2015

"Hyperevangelisten" Rutström dundrar på mot Dalman et consortes

Påskvänner!

Ur led är tiden - när den som "hyperevangelisk" (för-)aktade luleåsonen och stockholmsprästen (landsförvisad 1765-1770) Anders Carl Rutström idag upplevs som värste helvetespredikanten i jämförelse med våra "stumma hundar" (Laestadius´ uttryck efter profeten Jesaja) till biskopar och ärkebiskopar. Hör här:

Bort fördenskull med den förföriska tanken, såsom kunde människor genom döden förlossas till Guds himmelska rike, som nu icke genom tron på Jesus i nådens tid, i bättringens ordning blivit förlossade och frigjorda ifrån satans makt till Gud och fått lott ibland dem, som helgade äro. Bevara oss, Gud, ifrån denna säkerhet och villfarelse; ty i döden är ingen förlossning, där icke före döden någon omvändelse skett.  

Ur predikan på Tredje söndagen i fastan 1759

Inga kommentarer: