söndag 8 mars 2015

Vart tog den saliga jungfrun och hennes saliga eftergörare vägen?

Påskvänner!

Ska strax med dottern på kvällsgudstjänst i Hedestugan vid Hedebacken. Sitter bara i den vackra kvällssolen och grunnar lite över när man egentligen skar bort Luk. 11:27-28 från evangelietexten på Tredje söndagen i fastan. På Luthers tid fanns verserna tydligen kvar, och biskop Adam av Strängnäs kunde tydligen ännu på 1800-talet alludera på dem i sin tredje-söndagen-i-fastan-psalm. Men nu är de borta. Vi kan läsa dem ändå. Hör här de underbara verserna som följer omedelbart efter det som återstår av dagens evangelium:

När han sade detta hördes en kvinna i mängden ropa: ”Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.” Men han svarade: ”Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.

I äldre bibelöversättningar svarar Jesus: "Ja, saliga de som hör Guds ord och gömma det." Maria ÄR verkligen salig, men inte främst för att hon rent fysiskt burit och diat Jesus, utan för att hon tagit vara på Guds Ord, både Sonen som person och på det han har att säga. Och just den versen med just det jesusordet står med stora bokstäver på bakväggen i Hudiksvalls Missionskyrka, där vår familj firade sin gudstjänst idag, så att man riktigt påminns om den varje gång man lämnar lokalen. (Meningen är ju just "tar vara på det", inte att man "gömmer undan" det ord man fått).

Just den versen bildar också bakgrund till slutstrofen i biskop Strömbergs fastepsalm och borde naturligtvis återföras till evangelietexten i kommande evangelieböcker:

Men salig är den som vill höra Guds ord
och vet att dess salighet gömma,
för henne (honom) blir nåden i evighet spord
när Herren all världen skall döma.
Guds helige Ande, mej mana och lär
att söka av hjärtat det ovantill är
och aldrig min Frälsare glömma.

Inga kommentarer: