söndag 22 mars 2015

Tre gudstjänster och en fråga på Jungfru Marie Bebådelsedag

Påskvänner!

Inget nyval men tre gudstjänster blev det på min födelsedag - kortare och kortare men välsignade allihop! Först firande av Jungfru Marie Bebådelsedag i "EFS-kyrkan" med en grundlig predikan om Maria som förebild men om Kyrkan som vår mor. Sedan firande av Femte söndagen i fastan med psalmer, dagens evangelietext och Litanian a capella. Därpå dopgudstjänst då en flykting efter vinterns kristendomsundervisning med tolk tog emot det heliga dopet i närvaro av mej, prästen och två vänner. En helig stund.

Ett samtal efter den första gudstjänsten dröjer sej dock kvar. Både mötesledare och präst markerade kraftfullt och i mina öron riktigt mot den förnekelse eller åtminstone den tvivelsådd som även högt uppsatta präster inom Svenska kyrkan ägnar sej åt - viktigt och riktigt med tanke på hur t.ex. förre skarabispen Erik Aurelius t.o.m. i sitt s.k. herdabrev "Evangelium för gudlösa" tar avstånd från den bokstavliga/biologiska tolkningen av jungfrufödelsen; enligt honom vore Jesus i så fall en "halvgud", läkaren Lukas fick allt om bakfoten eftersom han inte kände till ägget; och med tanke på hur t.ex. nuvarande ärkebiskopen offentligt sagt att de som uppfattar jungfrufödelsen rent biologiskt missat själva poängen - även om man nog måste göra dem den rättvisan att påpeka att de därigenom inte anser sej förneka själva inkarnationen, detta att Gud blev människa. Och just detta gällde samtalet efter gudstjänsten - huruvida ett förnekande av det ena nödvändigt innebär ett förnekande av det andra.

Man måste nog i alla fall ge Antje Jackelén et consortes det erkännandet att de inte direkt vill förneka inkarnationen, liksom att en bekännelse av den biologiska jungfrufödelsen förvisso inte nödvändigtvis innebär att man står för själva inkarnationen (även om hon fick det att låta som om den biologiska tolkningen per se innebar att man missat poängen!). Enligt uppgift tror ju många av världens hundratals miljoner muslimer på att Maria genom ett gudomligt skaparunder var jungfru när hon födde Jesus - det finns visst någon vers även i Koranen som kan tolkas så - utan att fördenskull på minsta sätt vilja medge att Jesus var Guds Son eller att Gud blivit människa. Och vi "bibeltroende" får förstås även rannsaka oss själva - innebär vår tro på den biologiska jungfrufödelsen att vi också i tro och kärlek hyllar Jesus som Guds Son och vårt livs Herre?

Samtidigt är det väl en märklig position att tro på och förkunna Bibelns vittnesbörd om att Jesus verkligen var Guds Son och ändå ha problem med samma skrifts vittnesbörd om att han verkligen föddes av en biologisk jungfru? Jag menar: gjorde han ju inte det kom ju Maria - eller Matteus och läkaren Lukas - med världens sämsta och mest skrattretande bortförklaring av en förtidig graviditet. Och om vi än erkänner att det finns människor som tror på jungfrufödelsen utan att ha fattat själva poängen, så måste det väl i all sin dar finnas ännu fler förnekare av inkarnationen bland de miljarder som INTE tror på Kristi födelse av jungfru?

Eller?

Salig, salig denna stunden!
Högt benådad Jungfrun var
och befruktad av Guds Ande
Återlösaren hon bar.
Gudabarnet av vårt släkte
här sin boning bland oss tar
nu och i all evighet.

7 kommentarer:

LeoH sa...

Ett märkligt påstående av biskop Erik Aurelius. Om en man varit inblandad, då skulle Jesus var helgud! Biskopar ka få till det.

SigridL sa...

Berätta gärna mer om samtalet efter gudstjänsten, jag missade det. Hur kan förnekandet av det ena osv???

Andreas Holmberg sa...

Jo, Leo, det är faktiskt märkligt att sånt där kan slinka igenom t.o.m. i ett herdabrev utan att få några följder. (Jag pratar givetvis inte om avrättning som tyvärr kunde ha blivit följden under vissa tider utan om avsättning). Kusinen Carl Axel m.fl. skulle visserligen aldrig ha skrivit så, men hur kan ett "evangelisk-lutherskt" biskopsmöte fortsätta hålla god min? (Herdabrevets avslutningskapitel är visserligen mycket, mycket bra, men ändå...).

Jo Sigrid, hade jungfrufödelsen inte varit så tydligt beskriven i bibeln hade man naturligtvis teoretiskt kunnat tänka sej att Gud blivit människa på ett mer "naturligt" sätt. Aurelius´ halvgudsdiskussion handlar nog om att en "helgud" enligt förment jungfrufödelseteologi borde ha blivit människa fix och färdig utan att ens behöva "ta mandom", mänsklighet, av en kvinna. Och när han ändå tog mänsklig natur genom en kvinna kunde han väl ha gjort det genom en man också. Kanske det, men nu står det som det står, och det är VÄRLDENS sämsta bortförklaring av en oplanerad graviditet om det inte är sant.

Dessutom var det nån som påpekade att det alltför vanliga motargumentet att "bara" två evangelister (Matteus och Lukas) berättar om jungfrufödelsen (som om resten hade förnekat den!) är särdeles uselt. Dels hade det väl räckt om en berättat om den (två berättar ju inte om Jesu födelse och barndom ö.h.t.), dels är det bara Johannes som säger att Gud är kärlek, men det brukar vi ju tro på ändå, eller hur?

Reclaim the church! Reformation 2017!

LeoH sa...

Ja, det brukar vi ju ändå tro på! ;)

SigridL sa...

Då är jag med. Började fundera om jag krämade på för mycket där i början

Andreas Holmberg sa...

Nä det var helt rätt att kräma på, Sigrid. Jag är glad att du gjorde det. Däremot kan man förstås - i den andra änden - göra så generösa tolkningar man bara orkar och hålla med om så mycket man bara törs (som jag beträffande det där att "missa poängen"), men det står utom allt rimligt tvivel att sådana som Aurelius och Jackelén de facto försöker bladdra bort jungfrufödelsen totalt, och därmed enligt mej en viktig del av inkarnationen, även om de - förhoppningsvis - tror att Jesus är (adopterad eller?) Gudason ändå.

Ackuratessen är visserligen viktig - så tror jag t.ex. inte som förre kyrkoherden i Bollnäs att Arius förnekade jungfrufödelsen, och Arius trodde definitivt liksom sal. biskop Wulfila att Jesus i någon bemärkelse var Guds Son - men vi får inte vara godtrogna och naiva: s.k. biskopar även i s.k. lutherska kyrkor KAN nu faktiskt säga eller i varje fall försvara saker som Kristi får bara baxnar inför. Det är kanske som C S Lewis påstår om Anglikanien i "Sila mygg och svälja kameler": förr fick man ofta skämmas för att man inte trodde Bibelns ord lika mycket som sin präst eller biskop, men nu får man oftare skämmas för att man tror mer.

Ja, vad säger ni - ska vi bli romerska katoliker nu? Då slipper vi i varje fall diskutera jungfrufödelsen. (Viss utombiblisk mariologi däremot ;).

SigridL sa...

Jag blir där jag är ställd. Tills nån bär bort mig