söndag 5 oktober 2008

Förslag till nya EFS-stadgar ute på remiss

Påskvänner!

Styrelsens förslag till nya stadgar för EFS finns visserligen på EFS:s hemsida, men det är enklare att hitta dem via Skellefteå EFS-förenings hemsida. Håll till godo och skicka synpunkter till Åsa Granath på EFS:s kansli, asa.granath@efs.svenskakyrkan.se , fram till den 24 oktober!

Här kan man dock kommentera förslaget både före och efter nämnda datum! Ifall ni har några synpunkter - det jag sett hittills verkar rätt vettigt, tycker jag.

Min enda (lilla) synpunkt så här långt är att ordet justeringsmän borde ändras till justerare istället för justeringspersoner, som visserligen också är könsneutralt men låter mycket klumpigare!

Snart suckar vinterstormens röst:
allt vissnar och förgår.
Men vissnar allt, jag vet en tröst
som under allt består.

Låt gulna varje blad på kvist,
låt falna varje strå;
Guds rika nåd, det vet jag visst,
den skiftar ej ändå.

3 kommentarer:

Erik sa...

Som motivering till att J-lund inte finns med bland EFS:s centrala organ i det nya förslaget anges "Johannelund är inget centralt
organ i EFS ledning." Det är ju lite synd, borde inte J-lund vara det?

Andreas H sa...

Jag vet inte riktigt. Vill man/vi inte att Johannelund som teologisk högskola ska vara lite mer fristående än ett "centralt ledningsorgan" för EFS? Och hur skulle J-lund bli ett mer centralt organ i EFS ledning om det nu inte är det idag? Intressant att höra hur du tänker!

Stadgeändringen tycks hursomhelst motiverad av att J-lund de facto idag inte är något centralt organ i EFS ledning. Och då är det väl bara bra att stadgarna bättre återspeglar verkligheten? Sen kan ju den som vill (du Erik?) arbeta för att J-lund ska BLI ett sådant organ.

Erik sa...

Jag vet inte riktigt hur det skulle se ut rent organisatoriskt. Men visst vore det spännande om den plats där rörelsens teologi studeras och fördjupas (vilket förstås optimalt oxå bör ske i varje hem och i varje predikants studerkammare) gavs ett reellt inflytande över stiftelsens utveckling. Tror Du inte det skulle kunna fungera och bli tll välsignelse?