torsdag 9 oktober 2008

För "kyrkans klassresa" oss bort från våra rötter?

Påskvänner!

Kan inte låta bli att länka till doktoranden Joel Halldorfs (jo, han är son till Peter) understreckare i Svenska Dagbladet för en vecka sedan, om Sarah Palin och kyrkans klassresa. Det är intressant det där med hur evangeliets omvandlande kraft på ett märkligt motsägelsefullt kan föra ett samfund bort från sina "lågstatusrötter", precis som det på individnivå kan tyckas föra en person bort från syndanöden och beroendet av Frälsaren. (Och det har kanske sin tillämpning även på EFS som gräsrotsrörelse, även om Stefan Gelfgren m.fl. påpekat att dess ledning i början närapå var högadlig ;)

Fast det är väl inte en nödvändig följd av själva evangeliets kraft - snarare en avväg, ett sidospår, en frestelse som den Onde tar till när han inte kan fresta oss till missmod och förtvivlan? Vore vi verkligen trogna Evangeliet med stort E skulle vi väl inte bli någon andlig och social elit, utan istället växa till i ödmjukhet, i beroende av både vår Herre och varandra?

Då fanns ej slav och Herre mer,
för Kristus var de lika,
och samma arvsrätt han oss ger,
i honom är vi lika.

1 kommentar:

Bengt sa...

Jag känner mig kallad att kommentera denna blogg-text. Av en enda anledning: Ärendet är så relevant. Och jag har under lång tid återkommit hit för att läsa alla kommentarer som den borde väcka. Men ingen kommenterar. Varför?

Inte heller jag har något att skriva i ämnet. Tyvärr kan jag bara konstatera att jag, i min vilja att vara en både generös och radikal Kristi efterföljare, är betydligt mer generös än radikal.

Herre förbarma dig!

--Bengt