tisdag 7 oktober 2008

Birgitta-dagen

Påskvänner!

Idag på Birgittadagen kan vi minnas och tacka Herren både för 1300-tals-Birgitta ("Visa mej Herre din väg - och gör mej villig att vandra den") och 1700-tals-Birgitte.

Jasså, känner du inte till Birgitte Cathrine Boye (1742-1824)? Hon är en av Nordens största psalmdiktare och hade redan i 30-årsåldern skrivit 100-tals psalmer, varav en stor del kom in i "Guldbergs salmebog" 1778 (den som ersatte Thomas Kingos). Läs mer om Birgitte på Leif Haugens salmeblogg.

Jag tror inte det är meningen att vi ska återupptäcka och återuppliva alla Birgitte Boyes hundratals psalmer. (Men några kanske, se t.ex. den här om skapelsen och den här om försoningen?). Vitsen med namnsdagar och helgondagar är att vi ska påminnas, inspireras och visa tacksamhet genom att "efterfölja deras tro" (Hebr. 13:7). Kanske bl.a. - i någons fall - genom att skriva nya sånger och psalmer? Eftersom "Jesus Kristus är densamme igår och idag och i evighet". (Hebr. 13:8).

Han lever! Vilket glädjebud!
Min Gud är en försonad Gud,
jag himlen öppen skådar.
Min Jesu segerrika död
är mot fördömelsen mitt stöd
och evigt liv mig bådar.
Jag hans röst
som min tröst
eftersträvar.
Satan bävar
för hans seger.
Han var död, men se: han lever!

(B C Boye, övers. A.H. 2008)

1 kommentar:

Fredrik Fernbom sa...

Tack för länkarna till psalmerna! Urvalet är begränsat, men jag tycker även den tredje som finns med är värd att återuppliva. "Med største Pragt Naturen gik" på reformationshymnens melodi - det måste ljuda mäktigt!