måndag 13 oktober 2008

En kristens dagordning

Påskvänner!

Fick tips från Bengt om Rosenius´ dagordning på nätet. Den här bloggen heter visserligen EFS idag, men roseniusråden torde fortfarande vara rykande aktuella, bibliska som de är. Observera dock att den härliga punkt 5 är ordagrant tagen från Rosenius´ andliga mor, Maria Elisabet Söderlund (M.E.S.).

Och som punkt 9 skulle man mycket väl skulle kunna tillägga roseniusrådet "Förgät icke din dagliga promenad!" (Kroppsövningar gör ju även enligt aposteln Paulus viss nytta).

Det bleka ljuset så sakta stiger
och blir till dag,
o Herre, lär oss att bruka tiden
till ditt behag.

1 kommentar:

Anonym sa...

På BV förlag finns "En kristens dagordning" i ny tappning, både som affisch och bokmärke.