lördag 3 december 2016

Psalmlucka 3: Advent är mörker och kyla

Jul- och påskvänner!

Rakt genom fridsamma adventsidyller och våldsamma strider om Mosul och Aleppo skär Margareta Melins nödropspsalm. Maranata! Du, vår Herre, kom!

1. Advent är mörker och kyla,
på jorden är krig och kallt.

Man drömmer om fred och om vänskap,
men bråkar och slåss överallt.

2. Advent är mörker och kyla.

Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud, över jorden.
All nöd, all förtvivlan du ser.

3. Advent är väntan på Kristus.

Kom, Herre, kom hit i tid
och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid. 

 
(Publ. med tillstånd). 

Inga kommentarer: