tisdag 20 december 2016

Psalmlucka 20: Gud bor i ett ljus

Jul- och påskvänner!

Margareta Melin skrev inte bara "Advent är mörker och kyla" utan också "Gud bor i ett ljus". En härligt bibelinspirerad psalm för både barn och vuxna, där hon framhäver paradoxen i att Gud som vi inte kan se, och som enligt Paulus bor i ett ljus dit ingen kan komma, blivit människa och barn i Jesus Kristus. Jämför med johannesorden: "Ingen har någonsin sett Gud. Den ende Sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, har uppenbarat honom för oss."

1. Gud bor i ett ljus dit ingen kan gå, 
Gud kan vi ej se och inte förstå. 
Men Gud kommer hit, 
han vill vara här, 
så blir han ett barn som Maria bär. 

2. Ära vare dig, o Gud som är stor, 

att du kommer hit som vår lille bror. 
Ja, du kommer hit, 
du vill vara här, 
så blir du ett barn som Maria bär.

©Text: Margareta Melin 1969 (34 år), publicerad med tillstånd.
©Musik: Lars Åke Lundberg 1970 (35 år) [Av upphovsrättsliga skäl kan noterna inte publiceras här]

Inga kommentarer: