onsdag 21 december 2016

Psalmlucka 21: Min Jesus, varmt välkommen var

Jul- och påskvänner!

När Jesper Svedberg översatte och tog in Christian Arnolds innerliga adventspsalm i sin nya psalmbok 1694, trodde han nog att den skulle bli sjungen i den svenska kristenheten under överskådlig framtid. Men belackare och avundsmän lyckades stoppa den svedbergska psalmboken med dess 482 nummer (alltså obetydligt färre än i 1819 års psalmbok) och krävde en utrensning av ett 70-tal psalmer, bl.a. denna, som inte ansågs hålla måttet. Den redan tryckta upplagan av Svedbergs psalmbok kom att skeppas till Amerika till båtnad för utvandrade svenskar i framför allt Delaware. Men hanteringen av psalmboken (som kungen redan godkänt) kallas av Emil Liedgren för "Sveriges största litterära skandal", även om också 1695 års psalmbok med fog kom att kallas "den svedbergska" (eller vanligare "den karolinska").

Man kan ju sannerligen undra vad som ansågs oriktigt i följande bönepsalm, som jag här vid vintersolståndet låter låna melodi av en annan, 250 år yngre adventspsalm:
1. Min Jesus, varmt välkommen var!
Just efter dej jag längtat har.
Mitt hjärta för dej öppet står;
jag hoppas du det ej försmår.

2. Du finna skall, o Jesus kär,
att fast det många synder bär,
så vill det genom dej bli nytt,
med tro och hopp och kärlek prytt.

3. Så stig dit in, o Jesus kär!
Din ankomst mej så ljuvlig är.
Ikläd mej så, du fridens Gud,
rättfärdighetens sköna skrud.

4. Bered, bered så hjärtat mitt
till hus åt dej, för det är ditt.
Kom in och stanna kvar hos mej,
att jag må evigt äga dej.


Text: Christian Arnold (d. 1685), övers. Jesper Svedberg (?), ngt bearb. A.H. 2011.
(Nr 281 i den första svedbergska psalmboken av år 1694)

Inga kommentarer: