tisdag 13 december 2016

Psalmlucka 13: Med sina barn nu jublar Salem

Påskvänner!

Vaddå 1000 år? undrar kyrkofadern Efraim (Efrem) Syrern från 300-talet lite skälmskt. Nog ska en riktig adventspsalm vara åtminstone 1600 år! tycker han.

OK då - här kommer den: vår troligen äldsta bevarade adventshymn, just när Syriens f.d. största och en av världens äldsta städer, Aleppo, Nya testamentets Berea eller Beroia (där de fromma judarna noga granskade Skrifterna för att se om det faktiskt förhölle sej så som apostlarna sade), nästan mosats under krigets fasor. En hymn på blodsvittnet den heliga Lucias av Syrakusa dag, om fridens och fredens stad och hennes trots allt jublande barn, de som möter fridens och fredens konung, honom som kommer ridande mot sin segerdöd, ridande på en åsna, på en åsninnas fåle:Alt. koral:


1. Med sina barn nu jublar Salem:
pris den som kom och komma skall!
Ja, Hosianna uti höjden,
den högste Faderns ende Son!

2. Pris honom, som har sig förnedrat
av kärlek för vår frälsnings skull,
pris Konungen, som fattig blivit
den fattige att göra rik.

3. Pris honom som skall här uppfylla
vad oss profeter förutsagt,
pris honom som vill världen fröjda
med håvor ur sin Faders skatt.

4. Vem skall ej, Herre, sig förundra
att du av kärlek sänkt dig så
i stoftet ned, då själv keruben
med bävan bär din härlighet?

5. Och likväl bar en liten fåle
din underbara helga makt,
du som förbarmat dig och kommit
att oss upphöja med din nåd.

6. Min mun med jubel skall förkunna
och prisa din rättfärdighet,
min tunga skall ditt lov upphöja
vid denna glada segerfest.


Men Efrems underbaraste hymn, också den mycket passande läsning så här inför julen, är nog ändå följande, som inte finns i bunden, tonsatt form på svenska men som mer ordagrant översatt låter så här:
Om han inte blev människa,
vem var det då som låg i krubban?
Om han inte var Gud,
till vem var det änglarna sjöng lovsånger?
Om han inte var människa,
vem var det då som Johannes döpte i Jordan?
Om han inte var Gud,
om vem var det som Fadern sade från himmelen: ”Denne är min älskade Son i vilken jag har funnit behag?
Om han inte var människa,
vem var det då som fastade och hungrade i öknen?
Om han inte var Gud,
vem kom änglarna ned och betjänade.
Om han inte var människa,
vem var det då som blev inbjuden till bröllopet i Kana?
Om han inte var Gud,
vem förvandlade vatten till vin?
Om han inte var människa,
vem var det då som låg och sov i båten?
Om han inte var Gud,
vem näpste vindarna och stillade vågorna?
Om han inte var människa,
vem satt då vid Sykars brunn, trött av vandringen i middagshettan?
Om han inte var Gud,
vem gav den samariska kvinnan livets vatten och vem visste i förväg att hon hade haft fem män?
Om han inte var människa,
vem var det då som grät vid Lasaros grav?
Om han inte var Gud,
vem var det som med sin blotta befallning kallade ut den sedan fyra dagar döde?
Om han inte var människa,
vem var det då som stod framför Pilatus domarsäte?
Om han inte var Gud,
vem blev orsak till att Pilatus´ hustru led så mycket i drömmen?
Om han inte var människa,
vem var det då som hängde på korset?
Om han inte var Gud,
vem skakade jorden i dess grundvalar?
Om han inte var människa,
vem var det då som ropade: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”
Om han inte var Gud,
vem hade sagt: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör?”
Om han inte var människa,
vem var det då som hängde med tjuvar på ett kors?
Om han inte var Gud,
varför sade han: ”Idag skall du vara med mig i paradiset”?
Om han inte var människa,
på vems kropp kände Tomas såren efter spikarna och spjutet?
Om han inte var Gud,
till vem ropade Tomas tillbedjande: ”Min Herre och min Gud”?
Om han inte var människa,
vem såg apostlarna och änglarna bli upptagen till himmelen?
Om han inte var Gud,
för vem öppnades himlarna, vem tillbad änglamakterna i fruktan och bävan, och till vem sade Fadern: ”Sätt dig på min högra sida”?

– Efraim Syriern, ”den Helige Andes harpa”

Inga kommentarer: