onsdag 21 december 2016

Den helige Thome dag (Tomasmäss)

Jul- och påskvänner!

Under medeltiden och reformationstidevarvet fram till "Stora helgdöden" 1772 under Gustav III, d.v.s. även så sent som under Anders Nohrborgs och Anders Carl Rutströms tid, firades denna dag i Sverige som allmän helgdag, en av de s.k. "apostladagarna", nämligen Sankt Tomas dag eller Tomasmäss. Ofta hölls då vintermarknad inför julen (jfr hur vi denna tid springer benen av oss för att köpa julklappar) så det var väl si och så med själva helgfriden. Men jag kan ju kanske till någons uppbyggelse meddela vilka läsningar som stod i dåtidens evangeliebok för denna dag (en dag då jag även bland andra bestyr läst ur Thomas(sic!) Wrights bok "Jesus helt enkelt" som jag köpte på pingstkyrkan i samband med Kulturskolans och mina barns konsert där igår kväll):

Epistel Ef. 2:19-22: Så är ni nu inte mera gäster och främmande [sic!], utan helga manna medborgare och Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profternas grund, där Jesus Kristus är översta hörnstenen, på vilken hela byggnaden tillhopafogad växer till ett heligt tempel I Herren, på vilken också ni meduppbyggda varder, Gud till ett hemman genom Anden.

Evangelium Johannes 20:24-31 Men Tomas, en av de tolv, vilken kallades tvilling, var inte med dem när Jesus kom. Då sade de andra lärjungarna till honom: Vi såg Herren. Han sade till dem: Utan att jag ser hålen efter spikarna i hans händer och stinger mitt finger i hålen efter spikarna, och stinger min hand i hans sida, tror jag det inte. (O.s.v.).

Böner: Herre Gud, himmelske Fader, som genom din Son skaffat oss arma syndare hjälp och undsättning: var oss nådig och hjälp oss så att vi kan vakta oss för otro och av hjärtat förlita oss på ditt ord och löfte. O du Jesus Kristus Guds Son! som inte ville låta den otrogne Tomas förbli i en sådan synd, utan nådigt hjälpte honom: giv oss din helige Ande i våra hjärtan, så att vi aldrig tvivlar på din nåd utan genom en fast tro på din barmhärtighet får en evig salighet. Amen.

O Herre, barmhärtige Gud, som genom dina heliga apostlar har låtit förkunna din Sons evangelium i världen: Giv nåden att vi stadiga i tron förblir vid deras lära och får syndernas förlåtelse, som de har tillsagt oss på dina vägnar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Anbefallda psalmer på den hel. Tome dag är enligt 1697 års koralbok (med förslag till gradualpsalmer inne i bifogad evangeliebok samt särskild psalmvalslista för alla sön- och helgdagar på slutet):

Till dig jag ropar, Herre Krist,
I dig, o Herre Jesus kär,
Bli kvar hos oss o Jesus Krist (nog så aktuell i vår tid) samt
Så högt har Gud, oss till stor fröjd (med samma melodi som den först föreslagna psalmen!).

Fast på apostladagar som denna bör man väl också sjunga Ingemar Olssons "Polare":Se förresten här Caravaggios härliga bild på den inte längre tvivlande Tomas:
Tomas

Och då måste vi väl nästan, även så här några dagar före juldagen, sjunga med Anders Dahlström och Carl Olof Rosenius i den finaste sång vi har över det verkliga "Tomas-evangeliet":
1. När på Tomas Segerfursten tänker,
ser hur Tomas tyngd av tvivel går,
skyndar han och honom tillgång skänker
att få se och röra vid hans sår.
Tomas, rörd av Jesu varma hjärta,
övervunnen av hans marterskrud,
//: ropar, fylld av fröjd och kärlekssmärta:
"O, min Herre och min Gud!" ://

2. Skänk nu, Jesus, också mej den lycka

som fördriver otrons mörka kval!
Sårens bild må du i själen trycka
till besegling av mitt nådaval!
Gode herde, du ju vet att fåren,
samlade vid evangelii ljud,
//: känner blott på rösten och på såren
dej, sin Herre och sin Gud ://

3. Följ mej, kärleksfulla, stungna hjärta

på den väg jag genom öknen går.
Låt min tro, i glädje och i smärta,
finna vila genom dina sår!
Låt mej somna i den frid du ger mej,
låt mej uppstå i din segerskrud,
//: frälst och salig ropa när jag ser dej:
"O, min Herre och min Gud!" ://

Inga kommentarer: