fredag 16 december 2016

Psalmlucka 16: O du som skapat stjärnors här

Jul- och påskvänner!

Det är en fascinerande tanke, att när S:t Ansgar evangeliserade i Birka på 800-talet så kanske han under sena, stjärnklara kvällar sjöng den nyskrivna psalmen Creator alme siderum (O du som skapat stjärnors här) för nyfikna svear. Erkänn att även melodin är vacker, särskilt sjungen a capella - som helhet är det en underbar, evangelisk, i bästa mening katolsk bönepsalm att sjunga året om, men inte minst nu i advent:1. O du som skapat stjärnors här,
du världens Ljus som evigt är,
du världens Frälsare, oss hör
när fram till dig vår bön vi för!

2. O du som sorg däröver bar
att världen så förlorad var,
åt syndare din hjälp du bjöd
då du tog på dig deras nöd.

3. När tiden mot fullbordan led,
du kom till oss från himlen ned.
Ifrån din Faders hus du for,
en jungfru fick du här till mor.

4. Du göt för världens skuld så svår
ditt rena blod ur djupa sår.
Som offer du till korset gick
och liv och frälsning där vi fick.

5. När världens sista tider gryr,
fiender samlas, vänner flyr,
du världens Domare, vi ber:
bered oss tills din dag vi ser!

*6. Ära ske Fadern och hans Son,
Guds Ande god i samma mån!
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet!

Inga kommentarer: