måndag 28 januari 2019

Pär Stenberg och Magnus Persson

Påskvänner!

Igår på Tredje söndagen efter Trettondedagen avskedspredikade högkyrklige aKF-aren Pär Stenberg i vår församling. Den 27 januari var hans prästvigningsdag, så det passade ju extra bra. Sådana som han får inte längre prästvigas i vår kyrka. I övrigt tycks det ju inte finnas stora krav på tro, lära och bekännelse, men vid klassisk högkyrklighet går tydligen gränsen.

En annan som nu får fira den 27 januari lite speciellt är Magnus Persson (och Magnus Tunehag), som från att ha varit pingstpastor nu blir präst inom lågkyrkliga Efs.

Vi önskar både Pär och Magnus (och Magnus) Guds rika välsignelse. Ingen av dem är med i nätverket Kristen bortom Gud eller tror att Jesus har ruttnat. (Man får i vår tid vara tacksam även för det lilla).

Man får väl aktualisera sin insändare till Kyrkans Tidning. Den insända rubriken var. Prästvig högkyrkliga igen!

Katekesfråga 144: När ångrar vi rätt våra synder?

Inga kommentarer: