lördag 12 januari 2019

Nya präster

Påskvänner!

Jul- och påskvänner!

Glad Tjugondedag Knut på er!

Vi i Enånger-Njutångers församling behöver två nya präster inom ett halvår - en kyrkoherde och en komminister. (Jfr Bäckebykyrkan i Västerås som länge sökt präst). Men alla psalmer vid prästval är försvunna, och någon provpredikan är tydligen inte heller aktuell.

Nå, jag har grävt fram en gammal bön från 200-årsjubilerande wallinska psalmboken och bearbetat den lite. Behövs inte såna här böner/psalmer längre, eller vad? För anställande kyrkoråd åtminstone? Eller för anställande Efs-föreningar? Jag tror det. Så skriv nya böner/psalmer, du som tycker att den här låter för gammal!

Låt oss be:


1. Du som din församling vårdar,
med ditt blod den återlöst
och i dina helga gårdar
söker oss med fridens röst,
hör idag ditt folk begära
sej en herde av din nåd,
som predikar livets lära
och förkunnar dina råd.

2. Hjälp oss du att rätt bedöma

vad som hör till herdens kall.
Skulle vi vårt ansvar glömma,
går vi mot vårt snara fall.
Låt oss sakens utgång bära
utan skam och samvetskval.
Själars frälsning och din ära
vare målet för vårt val.Katekesfråga 138: Hur har den helige Ande först gjort dig delaktig av frälsningens nåd?

Inga kommentarer: