onsdag 9 januari 2019

Bach som apologet

Jul- och påskvänner!

Anders Brogren skriver intressant om musik som gudsbevis. Eller som ett slags evangelisation. Eller kanske, likt apologetiken, ett slags pre-evangelisation?

Det kommer mig att tänka på Peter Kreeft som med både humor och allvar nämner Bach som ett av gudsbevisen (i sin bok "Till den kristna trons försvar"). Med det lakoniska tillägget: "Antingen förstår man det, eller också förstår man det inte."

Och på Ingmar Bergman som skriver: "Jag har alltid ansett att musikens värld närmar oss jordevarelser till det ofattbara, till Gud."

Katekesfråga 137: I vilken ordning verkar den helige Ande helgelsen?

Inga kommentarer: