torsdag 31 januari 2019

Bengt Sjöberg ryter ifrån

Påskvänner!

Pastor Bengt Sjöberg ryter ifrån. Inte svårt att förstå. Har några Efs-präster samma erfarenhet?

Katekesfråga 145: Vad gör upplysningen genom evangelium?

Inga kommentarer: