tisdag 1 januari 2019

Gott Nytt Clara Ahnfelt-år!

Påsk- och julvänner!

Bilden kan innehålla: 1 person

Gott Nytt År! I fjol högtidlighöll vi den svenska söndagsskolans moder Betty Ehrenborg-Posse. I år är det dags för Clara Ahnfelts 200-årsjubileum. Författaren till "Ack saliga stunder", "Bön om Andens frukter", "Farväl, kära vänner", "Förgäves ropar den redan dömde", "Nu är min träldom slut",  "Vi har nu i himlen en överstepräst" m fl sånger.

När vi talar om "Ahnfelts sånger" må vi besinna att karln (Oscar) inte skrev en enda av dem själv. De flesta var Lina Sandells sånger, men sex av dem var alltså hustruns. I Karlshamn var hon en pelare i församlingen. För Efs var hon genom sina sånger en andlig moder. Och vem i hela kristenheten har skrivit en bättre sång än hon om Kristus som vår store överstepräst (kom tyvärr inte med i psalmbokstillägget 2003). Det får bli hennes och min nyårshälsning detta Herrens år (Anno Domini) 2019 och denna Nyårsdag på temat I Jesu namn:

Vi har nu i himlen en överstepräst,
och gärna förbarmar han sej.
En sådan ju passar för syndare bäst,
en sådan ju passar för mej.

Ack, skulle jag själv komma fram inför Gud,
för evigt jag borta då blev,
ty jag har ju syndat och brutit hans bud,
den lag i vårt hjärta han skrev,

den lag som han sedan på Sinai gav
och sände från himmelen ned,
att visa oss alla sin helighets krav
och att han av synden blir vred.

Vår överstepräst, han tog på sej att stå
som medlare för oss hos Gud,
att själv under lagens förbannelse gå
och hålla de brutna Guds bud.

Ett fullkomligt offer för oss han frambar,
o djup av Guds eviga råd!
Fullkomligt för evigt det offret ju var.
Så är vi då frälsta av nåd!

Så är han den nya och levande väg,
som in genom förlåten går.
Är detta ej saligt, o syndare, säg?
Till Herren vi komma nu får.

Själv frestad i allting just lika som vi,
fast helt utan synd i sin själ,
han kan oss i frestelsestunden stå bi
och fostra och hjälpa så väl.

Så har vi förvisso en överstepräst,
och gärna förbarmar han sej.
En sådan ju passar för syndare bäst,
kan han då ej passa för dej?
Katekesfråga 135: Varför måste den helige Ande göra oss delaktiga av frälsningens nåd?

2 kommentarer:

SigridL sa...

Tycker om ordet "varkunna" som i originaltexten står i första versen. Även om ingen,knappt jag själv, förstår det. Det är nåt rejält över det ordet.

Går det att göra ett kaffe med Clara som huvudperson? Eller blir det vara en massa obegripliga sånger?

Andreas Holmberg sa...

Clara Ahnfelt sånger är i princip inte ett dugg obegripligare än t ex Ambrosius´ eller Martin Luthers eller Olaus Petris. De behöver i de flesta fall bara - liksom dessas psalmer - en ny "översättning", läs: bearbetning. Ibland kanske också förkortning. Sången om översteprästen och sången om träldomen som är slut, och om de välsignade stunderna som Jesus ger är lättsjungna och givna. Bönen om Andens frukter kan delas upp på två sånger - med läsning ur Galaterbrevet och "fruktstund" emellan - och vips har vi fem sånger med mellansnack. Det räcker nog för ett 11-kaffe. Se t ex http://helakyrkansjunger.blogspot.com/search/label/1800-talet%20Ahnfelt