lördag 26 januari 2019

Anders Eriksson skriver så klokt och insiktsfullt om vem som tror

Påskvänner!

Det är en stor glädje att få länka till den kloke Anders Eriksson och hans seriösa men varmhjärtade utredning i tidningen Dagen av skillnaden mellan fides qua och fides quae. Bland det mest välskrivna jag läst på debattsidan i den tidningen.

Migrationsdebatten i veckan har varit viktig, och kritiken mot somliga frågor i förhören, "populariserade" av Micael Grenholm i hans omtalade test, är förvisso högst relevant. Men nog har tron - i alla fall hos en vuxen, tänkande människa - också en kunskapssida, ett objektivt innehåll. Annars skulle ju Dalai lama vara kristen eller K-G Hammar buddhist - bara för att de kallat sej så själva.

Man kan även tänka på katekesfråga 1 i vår kyrkas ännu gällande katekesutveckling - och dess svar: "Varför kallas du kristen? Jag kallas kristen, eftersom jag genom dopet är upptagen i Jesu Kristi församling, och med församlingen tror och bekänner att Jesus är min Frälsare och Saliggörare."

Katekesfråga 143: Vad gör upplysningen genom lagen?
Inga kommentarer: