lördag 26 januari 2019

Ekumeniska böneveckan över

Påskvänner!

Så är då ekumeniska böneveckan (eller "böneveckan för kristen enhet") över för denna gång. Tydligen är den alltid 18-25 januari, vilket innebär att den - som nu - egentligen breder ut sej över två kalenderveckor. Generalsekreteraren för Sveriges Kristna Råd (SKR), Karin Wiborn, besökte oss i år, höll föredrag på lördagen (14-16) och predikade på söndagen i S:ta Maria kyrka. Det var mycket intressant att höra om onsdagens/torsdagens manifestationer för utsatta konvertiter, liksom att samtala om arbetet i SKR över huvud taget.

Att kyrkorna i världens största muslimska land, Indonesien, denna gång var de som valt tema och böner, var en händelse som ser ut som en tanke. Det är inte lika tufft eller omöjligt att vara kristen i alla muslimska länder som det verkar vara i t ex Afghanistan och Pakistan. Ändå är det ingen idyll att vara kristen i Indonesien heller, och vi kan gärna fortsätta be för de kristna i Indonesien - och för de kristnas enhet - ända fram till nästa ekumeniska bönevecka, som alltså infaller den 18-25 januari 2020!

Katekesfråga 141: På vilket sätt når nådens verk framgång hos den kallade människan?

Inga kommentarer: