lördag 26 januari 2019

O Gud, ditt folk dej beder

Påskvänner!

Fortfarande aktuell psalmrubrik - men inte i närheten av att finnas i psalmboken. (Eller?).
1. O Gud, ditt folk dej beder
i hopp och ödmjukhet,
att du vårt val nu leder,
o du som allting vet.
Vi av din hand idag
en herde vill begära,
som kan oss troget lära
ditt bud och ditt behag.

2. Den ge oss, dej till ära,
som delar ordet rätt,
dej prisar med sin lära
och med sitt levnadssätt,
en ledare och vän,

som mödans tid berikar
och med sitt liv predikar.
Gud, lär oss välja den. 

Katekesfråga 142: Hur upplyser den helige Ande med sina gåvor?

Inga kommentarer: