torsdag 1 oktober 2015

Vem bestal vem?

Insändare till Kyrkans Tidning, publ. 1/10 2015 (så när som på de avslutande "slagorden", se här). 

VEM BESTAL VEM? 

Visst går det att förstå Claes-Bertil Ytterbergs och Mikael Mogrens upprördhet över att Stiftelsen Berget verkar glida dem ur händerna. Men att prata om stöld är väl att ta i.

Dels för att Svenska kyrkan när den bröt med påven ju behöll både löst och fast av egendomar, även om åtskilligt av kyrksilver och kyrkklockor beslagtogs av kungen, medan klostren så småningom plundrades och las ner.

Dels för att Ytterberg och hans politiska meningsfränder själva kan sägas ha lagt beslag på egendomar och missionsmedel, som skänkts under förutsättningen att Svenska kyrkan skulle vara och förbli en evangelisk-luthersk eller åtminstone frimodigt kristen kyrka.

Svenska kyrkans mission har lagts ner inte bara till namnet utan av allt att döma även till gagnet. Dess kyrkomöte domineras av kyrkligt obehöriga grupper, bl.a. det statsbärande politiska partiet. Dess ärkebiskop har kusligt svårt att svara på frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed ger. Och att alla oavsett tro blir evigt saliga tycktes vara den dominerande förkunnelsen också bland övriga kandidater till kyrkans högsta ämbete.

Ingen ledande person protesterar högt mot att den hedniska seden att avliva "oönskad" eller "defekt" avkomma nu åter breder ut sej - också bland kyrkans medlemmar. Många av våra biskopar går däremot runt i Pride-parader och försäkrar våra ungdomar att det inte finns någon särskild biologisk eller teologisk vits med man-kvinna-förbundet, som nu inte ens får ha ett särskilt namn ens i kyrkan.

Ja, avgångne ärkebiskopen anser visst till och med att barn kan vara födda av män och att vi som inte tror på det vill tvångssterilisera folk.

Inte undra på att även troget kyrkfolk nu utan större samvetsbetänkligheter konverterar till romersk-katolska kyrkan! Vem bestal vem egentligen?

Reclaim the church! Reformation 2017!

Andreas Holmberg (FK), vikarierande kantor och ungdomsledare Iggesund

Inga kommentarer: