fredag 16 oktober 2015

Brittsommar på Brogården

En sommarsolig oktoberdag som på eftermiddagen touchade 14 graders-strecket slutfördes den sedvanliga "vintringen" av Brogården. Och äntligen fick vi ut de halvmögliga vedklabbar som legat under Österstugan - samt en hel del användbar ved, det måste tilläggas. Kanoten upp, skylten ned, möblerna in m.m. m.m. Ett improviserat medlemsmöte på kapelltrappen hanns också med. Gud signe besluten!

Inga kommentarer: