fredag 2 oktober 2015

Vem begriper Svenska kyrkan?

Påskvänner!

Det är inte alltid jag kunnat stämma in i Maria Ludvigssons krönikor. Jag har inte alltid tyckt att hon själv haft blick för det centrala i kyrkans budskap - men här i ledarkrönikan Vem begriper Svenska kyrkan uttrycker hon faktiskt varje något så när bekännelsetrogen kyrkomedlems funderingar. Eller hur? Silar inte kyrkoledningen mygg och sväljer kameler - också beträffande den viktiga prövningen av vilka kandidater som får prästvigas och vilka som inte får det?

Inga kommentarer: