fredag 2 oktober 2015

En missionär om en missionär

Påskvänner!Peter Fjellstedts förklaringsbibel ligger till min glädje ute på nätet (tyvärr dock med bevarad onödigt svårläst gammalstavning!), och den gamle missionärens utläggning över missionären Jonas bok hör till det kostligaste i hela bibelverket. Lägg särskilt märke till avslutningen om den vissnande kurbitsen!

Jonas exempel må vara en varning,
att vi ej nekar att gå dit Gud vill,
att vi må lyda helt villigt hans maning
även då skam och förakt stundar till.
Må det bli sport
vida och fort
vad han till syndares frälsning har gjort!

Inga kommentarer: