tisdag 21 juni 2016

Vettiga journalist-tips för Svenska kyrkan-granskare

Påskvänner!

Många Efs-are är ju även förtroendevalda inom Svenska kyrkan, och medlemmar är vi nästan alla. Alexander Gagliano ger intressanta tips för presumtiva granskare (även av Efs?).

Ett bibelord rinner mej i hågen: "Om vi ginge till rätta med oss själva, bleve vi inte dömda."

Inga kommentarer: