torsdag 23 juni 2016

Evangelisk-lutherskt stormöte i Torneå 30/6-4/7 med 70 000 besökare

Påskvänner!

För den som turistar i Tornedalen i sommar kan det kanske ha sitt intresse att se världens kanske största tältmöte utanför Torneå? Det kan man verkligen kalla stormöte. Nedan ett Youtube-klipp från Vasa i fjol, då vasabygdens befolkning i ett slag fördubblades (Torneås lär fyrdubblas!).Jag säger inte att den "gammallaestadianska" rörelsen inte har sina sidor eller att massmötet bör betraktas helt kritiklöst. Men det är ändå fråga om den största evangelisk-lutherska "konferensen" i världen, och kanske kan den i alla fall betraktas som - en sevärdhet? Kanske också en hörvärdhet?

Samma helg håller "östlaestadianerna" ett mindre men dock stormöte i Arcushallen i Luleå med många predikningar. Och här finns bilder från stormötet på samma plats 2014. Men man kan nog konstatera att "gammallaestadianerna" är avsevärt mycket mer mediala.

Inga kommentarer: