tisdag 21 juni 2016

Remisser angående kyrkohandboksförslaget

Påskvänner!

Här kan man ta del av många synpunkter på kyrkohandboksförslaget:
http://kyrkligdokumentation.nu/remisshbf16.htm

Efs-are har väl kanske som regel inte varit så mycket för handböcker? Men onekligen får en ny handbok ett oerhört genomslag, som bara kan jämföras med en ny psalmbok. (Själv tycker jag att handboks- och psalmboksarbete bör genomföras parallellt, så som skett 1986).

Maria Eckerdals doktorsavhandling "En katolsk liturgi för en katolsk kyrka" (om Yngve Brilioths arbete inför 1942 års kyrkohandbok) är mycket intressant läsning. Brilioth ansåg f.ö. på fullt allvar att Svenska kyrkan var mer katolsk/allmänkyrklig än påvens (p.g.a. de konstiga påvedogmerna från 1800-talet). Undrar vad han skulle ha sagt om 1958 och 2009 års svenskkyrkliga "dogmer", särskilt den senare?

Inga kommentarer: