tisdag 7 juni 2016

Katekesens 5 huvudstycken

Påskvänner!

Prästen som ska leda katekesförhöret och dopet nu på söndag ringde just. Själv håller jag på med tipsrundan jag blir ansvarig för. Men den åldersobestämda husförhörsvisan och 1600-talsprästen Bertel Pederssons katekespsalm nedan är väl inte så dumma som inramning av ett husförhör? (OBS en vers per huvudstycke). Var så god och repetera:
1. Dyrka ingen utom Gud, 
bruka rätt hans namn och bud! 
Fira söndag, hör Guds ord! 
Hedra både far och mor! 
Hat och mord och otukt fly! 
Stjäl ej! Lögn och falskhet sky, 
låt ej avund gro och gry! 

2. Vi på Gud, vår Fader, tror, 
som gjort allting med sitt ord, 
och på Sonen, Gud och man, 
Präst, Profet och Konung sann, 
och på Anden god, vår tröst, 
som vill bo i våra bröst 
och oss leder med sin röst. 

3. Fader vår i himmelen, 
låt ditt namn bli helgat än, 
låt ditt rike komma här, 
ske din vilja kring vår värld, 
ge oss bröd, vår synd förlåt, 
hjälp i frestelsens försåt, 
fräls från satan, skilj oss åt.

4. Fader, Son och Ande god, 
som invid min vagga stod 
och har döpt mej till ditt namn, 
hjälp så jag når ända fram, 
håller pakten, går din stig 
fylld av kärlek innerlig
fram till fröjd evinnerlig. 

5. Mätta mej, o Jesus kär, 
med din kropp som livet är, 
läk mej helt, kom till mej in 
med ditt blod i blodrött vin, 
till min synds förlåtelse 
och till din åminnelse. 
Dej all ära vill jag ge!

2 kommentarer:

Origenist sa...

Underbara äldre texter ! Men stod det "mej" i texten? Själv älskar jag Karl XII's bibel som finns på nätet.

Andreas Holmberg sa...

Ja, i min text. I den dansknorska stod det "meg" ;o)