tisdag 7 juni 2016

Öppet brev till John Wesley

Påskvänner!

Jag tror att förre metodistpastorn Thomas Söderhjelms öppna brev till John Wesley kan vara av intresse även för oss EFS-are (som ju har åtminstone en av våra rötter i metodismen via George Scott).

Och missionsbiskopen Roland Gustavssons bloggpost O vilka under helgonen äro kan väl också vara tänkvärd så här i helgonförklaringstider...

O vilka under helgonen äro,
äro så saliga, sucka så tungt,
äro så höga, se det så föga,
äro i borgen, men sällan ha lugnt.

Inga kommentarer: