torsdag 24 mars 2016

Tack, Anders och Stefan!

Påskvänner!

Vår förre och nuvarande missionsföreståndare sprider, om än just som lerkärl och utan personliga ofelbarhetsanspråk, ljus över vad kristendomen egentligen handlar om. Först biskop Anders om det stora som hände på skärstorsdagen. Sedan biskop Stefans replik till stiftschefen Åke i Skara.

En kristen kyrka borde inte kunna ha biskopar som svävar på målet så som skarabispen och ärkebispen. En evangelisk-luthersk kyrka om ska fira 500-årsminnet av reformationen ännu mindre. Hur är det nu egentligen: ger Jesus, Guds härlighets återsken och hans väsens avbild, en sannare bild av Gud än Muhammed ger? och varför det omöjligt för en kristen, därtill evangelisk-luthersk, biskop att svara på frågan om så verkligen är fallet?

Välkomna att förenas kring nattvardsbordet vid skärtorsdagsmässorna i kväll (som djupast sett är en enda). Jag minns hur skärtorsdagens mässa i Hortlax kyrka utanför Piteå ännu på 1980-talet samlade riktigt stora skaror. Nu är vi kanske oftare ungefär lika få som vid nattvardens instiftande - men Jesus är densamme nu som då. Och lika närvarande, just i nattvarden t.o.m. på ett särskilt sätt fysiskt!

Här följer min version av sydafrikanska "Together" så här på Skärtorsdagen:
Alt. melodivariant:1. Tillsammans
vi är hos Jesus
tillsammans
vi lär av Jesus
tillsammans
vi bär med Jesus
ett kors mitt i vår tid.

2. Tillsammans
hans död vi prisar
tillsammans
hans bröd vi spisar
tillsammans
vår nöd vi visar
och han ger oss sin frid.

3. Tillsammans
vi fått så mycket
tillsammans
vi gått ett stycke
tillsammans
vi nåtts av drycken
med nåd här i vår strid.

4. Tillsammans
når vi till andra
tillsammans
går till varandra
tillsammans
står still - och vandrar
tills evigheten tar vid.


Text: A.H. 19/8 2011 fritt efter sydafrikanska sången "Together"

Inga kommentarer: