fredag 18 mars 2016

Carl Olof Rosenius om goda gärningar och kristen endräkt

Påskvänner!

Ett av de största missförstånd man ibland kan möta så här under C O Rosenius-jubiléet är att Rosenius inte skulle ha predikat särskilt mycket eller ivrigt om helgelsen. I själva verket handlar en stor del av dagbetraktelserna om det kristna livet, likaväl som många ägnas Jesu fullbordade verk för oss. (Precis som hur det ser ut i Pauli brev f.ö.). Både igår och idag kom (i varje fall för mej) mycket nyttiga påminnelser.

Älska helt och fullt varandra,
ty vår Gud med välbehag
ser på barnen, när att älska
är dem alla lagars lag.
Änglarna vill gärna skåda
när Guds barn, i kärlek ett,
nu i tron på Herren delar
med varandra ljuvt och lett.

Inga kommentarer: