söndag 13 mars 2016

Kristlig aftonbön på Jungfru Marie bebådelsedag

Påskvänner!

Jag tycker inte om den romerska seden att låta completoriet (aftonbönen) avslutas med en Maria-antifon, en åkallan av Maria, lika lite som jag gillar bruket att avsluta mässan med en lovsång riktad till Maria. Men vi ska naturligtvis inte fördenskull utveckla något slags Maria-fobi. Dagens gudstjänst i Njutångers bönhus gav Maria sin rätta plats: vi prisar henne salig, men det är Herrens storhet vi lovsjunger med henne. Jfr psalmen Tack, Herre, för din jungfrumor.

(Efter gudstjänsten och våffelfesten for vi till Njutångers kyrka och stängde altarskåpet, läste första årgångens evangelietext för Femte söndagen i fastan, bad en kyrkobön och Fader vår samt sjöng Jesus för världen till avslutning).

Lage Eklövs bok "Den heliga familjen" (EFS-förlaget 1985), som jag läste på en resa till svärmor i Gävle igår, är, trots några frånstötande faktafel (Maria är t.ex. inte ens enligt påvlig mariologi någon med-återlöserska), en mycket intressant och uppbygglig bok, inte minst så här på Vårfrudagen. Eklöv återger bl.a. EFS-predikanten Tore Nilssons (1919-98) undersköna dikt "Min Herres moder":

Din milda hälsning klingade
i Zakarie hus.
Elisabet den bringade
visioner av Guds ljus.

Den blida vårvind susade
bland Juda ljuva berg.
Du kom med blod som brusade
och kinden bar dess färg.

Med ärende som hastade
till bergen Gud dig sänt,
och skimmer kring dig kastade
mysteriet du känt.

På ängelns hälsning stavande
till fränderna du for.
Elisabet - själv havande -
såg dig som Herrens mor.

Du förde med, Benådade,
en doft av Edens ros;
din fränka strax den bådade
vem Herren gästat hos.

Hon kände fostret röra sig
och delade dess fröjd
och lät av Anden föra sig
till ljusa sångers höjd.

Och även följande kvällsbön, upptecknad i såväl Småland, Östergötland som Uppland, återges i Eklövs bok. Den är ju också den riktigt, riktigt fin - rent av bättre än den berömda, likaledes uråldriga "Det går en ängel kring vårt hus":

Jungfru Maria satt och sang,
hon hade en bok uti sin hand.
Hon hade Jesum på sitt knä.
Gud bevare folk och fä!
Gud bevare stad och land!
Gud bevare kvinna och man!
Gud bevare större och indre!
Jesus vare nu härinne!

Med en lätt bearbetning går den ju rent av att sjunga som aftonpsalm, förslagsvis till denna fina finska folkmelodi:
1. Mor Maria satt och sjöng,
hon Guds ord i hjärtat gömt,
hon höll Jesus på sitt knä.
Gud bevare folk och fä!

2. Gud bevare stad och land!

Gud bevare kvinna, man!
Gud bevare stora, små!
Jesus vare här också!

God natt!

Inga kommentarer: