onsdag 30 mars 2016

Mäster Olof säger bara som det är

Påskvänner!

Som sagt, både Daniel Norburg och vår egen Stefan Holmström har redan reagerat på Skara-stiftschefen Åke Bonniers märkligt luddiga - om än inte alltigenom obegripliga - utspel i fråga om missionens berättigande och kristendomens sanningsanspråk. Men förre SALT-ledaren Olof Edsinger ger nu en bredare - och tyvärr inte mindre sann - bild av signalerna från ledningen för Svenska kyrkan.

Hur kunde det bli så här? Varför är så få (om ens några) biskopar de jure också biskopar de facto? Verkliga andliga ledare och frimodiga Kristus-bekännare?

Och varför har vi en ärkebiskop som trots upprepade påstötningar inte kan förmå sej att säga att Jesus - Guds härlighets återsken och hans väsens avbild - ger en sannare bild av Gud än Muhammed ger?

Reclaim the church! Reformation 2017! (Men vilka ska EFS fira jubileet med? Kyrkoledningen?).

Låt din församling vaken
bevara vad den fått!
Låt varje ljus i staken
stå kvar hos oss för gott!
När lagen oss fått döma
så att var mun blir stum,
låt nåd och frid få strömma
med evangelium.

Inga kommentarer: