söndag 20 mars 2016

Bön i Stilla veckan (Stora veckan, Heliga veckan)

Påskvänner!

Vi ber med prosten Anders Blomqvist (1886-1971) i Jönköping (ur bönboken "Att bedja idag"):

För oss, för att vi skulle få frid, blev näpsten lagd på dig, o Jesus. 

Din lidandesvecka blev vår stilla vecka. 

Dina vandringar mellan det vänliga hemmet i Betania och den fientliga staden blev till vår stilla kyrkogång. 

De skärande missljuden från korsfästrop och hädelser blev till våra stilla passionskoraler. 

För oss, före oss har du varit i Getsemane och på Golgata, för att vi i vår ångest och våra kval aldrig skulle vara ensamma. 

För oss lät du löftet om uppståndelsen lysa genom lidandesveckan. 

Från graven gick du före de dina till Galileen, och från den synliga världen gick du före oss in i själva himmelen för att bereda oss rum och evig härlighet. 

Pris vare dig, o Jesus.

Inga kommentarer: