söndag 23 mars 2014

Solens dag

Påskvänner!

Denna söndag var verkligen en solens dag i alla bemärkelser! Åtminstone här i Hudiksvall med omnejd. Själv firade jag den i Missionskyrkan där det var "scoutgudstjänst" med mycket sång och bön. Och så sjöng vi tillsammans "Lov, ära och pris", "Glad att få leva", "På tröskeln till Marias hem" och "Gud, du är här." Fint!

Den finaste söndagspsalm jag vet är nog dock den här (se även www.friapsalmboken.blogspot.se!):


)


1. Nu strålar söndagssol från sky,
nu skapas veckan åter ny.
Ljus lyser från vår Faders hus,
som en gång sade: "Varde ljus!"

2. I dag gick Kristus ur sin grav

till livet fram, och världen gav
nytt hopp och ny rättfärdighet,
frid, hälsa, liv och salighet.

3. Nu är den rätta solens dag,

och solen är Guds välbehag.
Och varje kristen glädjas kan
att Kristus oss försoning vann.

4. O Herre, livets ord oss giv,

förnya oss till evigt liv.
Vår kropp och själ och ande vig
att nu och alltid tjäna dig.

*5. Högtlovat vare Herrens namn,

vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet. 

Inga kommentarer: