måndag 10 mars 2014

Romersk-katolsk propaganda på Livets Ord igår

Påskvänner!

Något måste ha klickat i omdömet hos Joakim Lundqvist och andra ledare på Livets Ord, när de lät den romerske katoliken (in spe) Ulf Ekman använda en predikan till att göra propaganda för påven och den romerska kyrkan. En gudstjänst och en predikan i en evangelisk kyrka ska väl användas till andra saker?

Det där kunde Ekman och församlingen gott ha sparat till dagens församlingsmöte. Hur skulle det uppfattas om en romersk-katolsk präst agiterade för låt oss säga evangelisk-luthersk tro och lära i en söndagspredikan?

Återkommer till argumentationen i sak.

Lite pikant f.ö. att samtidigt som Livets Ord aviserar att de tänker lägga ner sitt Teologiska Seminarium  -LOTS - p.g.a. pengabrist; kärvar framgångsteologin? - så bygger de en sporthall för 6-7 miljoner! Det låter ju verkligen inte som någon kärnverksamhet för en kristen församling. Lycksele Missionsförsamling hade, liksom Hudiksvalls, ett litet innebandyrum, men sporthall? Finns det inga idrottsföreningar eller sporthallar i Uppsala med omnejd?

Nä, nu ska vi vara snälla.

[Stefan Gustavsson kommenterar artigt men inte menlöst: Ekmans väg är inte min väg. Även Carl-Henric Jaktlunds artikel Rimligt att Ekmans konvertering väcker reaktioner är tänkvärd. En grundligare genomgång av några läroskillnader ger Anders Gerdmar i bloggposten Varför jag aldrig valde att konvertera till Rom].

Inga kommentarer: